Čo získate od PREMIUM konzultácií?

Komplexnejšie SEO šité na mieru.

SEO konzultácie formou projektového riadenia: čo znamená 1. zabezpečím výber dodávateľov čiastkových prác (grafik loga, tvorca webu, dodávateľ doménového mena, web-hostingu,) 2. usmerním dodávateľov a dohliadnem na dodanie v dohodnutej a očakávanej kvalite. Zabezpečím vyjednávanie vo vašom záujme. Týchto dodávateľov platíte samostatne, mojou úlohou je ich vybrať a pomôcť pri komunikácií s nimi (špecifikácií a popise ich úloh), aktualizácií, dohľad nad dodaním v dohodnutej kvalite a termíne.

Cena za službu PREMIUM je 1.499,-€

Rozvrhnutých do 5 týždňov, platba vopred raz týždenne (5 splátok) V cene je úvodná hodina návodu + navyše nastavenie SEO stratégie, návrh konkrétnych úkonov SEO a AIDA, formulácia a odporúčanie ankety z ktorej bude vychádzať tvorba textu, usmernenie pri tvorbe textu, konzultácia pri výbere doménového mena a tvorbe značky, návrh dodávateľa domény a hostingu, grafika, korektúra a tvorba meta tagov: title, description, keywords, h1-h4… nadpisov, zapracovanie AIDA do textu webstránky, návrh štruktúry, podstránok, alt atribútov obrázkov. V cene nie je tvorba webstránky, iba odporúčanie na jej dodávateľa.

Ľudia okolo stola sediaci na tímovej porade

Ako môžeme dosiahnuť cieľ: Webstránka na 1.mieste v Google výsledkoch?

Vašou promptnou súčinnosťou v podobe dodania textov na webstránku. Ak sa niektoré úkony nevykonajú, výsledok nemožno očakávať. Preto je vhodné si na tvorbu značky a novej webstránky vyčleniť adekvátny čas (cca spolu vaších 50hodín rozvrhutých napríklad do 5 týždňov).

Text na webstránku najlepšie napíšete vy, ja ho môžem upraviť, modifikovať. Po úvodnom usmernení vy najlepšie viete pomenovať vaše podnikanie, služby, tovar. Napísať váš príbeh. Nevyhnutným krokom k úspešnej spolupráci v službe SEO s úsmevom PREMIUM bude vykonanie ankety/dotazníka u vašich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, výsledky budú požité v texte webstránky. Anketu môžete delegovať na niekoho iného. Je to esenciálna zložka tvorby textu. A kvalitný text je esenciálna zložka SEO a AIDA.

POSTUP SPOLUPRÁCE:

E-mailom mi môžete predbežne predstaviť:

Čo chcete na webstránke prezentovať? Akú službu, aký predmet podnikania?

Máte už nejakú webstránku? Ak už máte, ste ochotný ísť do tvorby úplne novej

Aké kľúčové slovo si myslíte, že je vhodné pre spojenie s vašou webstránkou?

Na základe týchto predbežných vstupných informácií vás následne emailom informujem či vám viem pomôcť. Teda či je reálne dosiahnuť 1. až. 4. miesto vašej webstránky na 1.strane vo výsledkoch vyhľadávania Google na konkrétne kľúčové slovo. Výsledok uvidíte zhruba po 3 mesiacoh od dokončenia všetkých prác, ktoré boli v SEO konzultácii navrhnuté.

Objednajte E-mailom