Moje SEO začiatky:

SEO som sa začal učiť v r. 2008 počas tvorby textu a štruktúry obsahu webstránky upratovacích služieb www.glanzkosice.sk Od toho času je na prvej strane v Google vyhľadávaní. V súčasnosti aj v Google mapách, pričom pozícia sa kolíše vždy však vrámci prvej strany prirodzených výsledkoch vyhľadávania:

Výsledok Google vyhľadávania s firmou Glanz Košice na prvom mieste v rebríčku.

V r. 2011 som v Prahe pracoval v online marketingovej agentúre, kde som spoznal a trénoval predajnú techniku AIDA. Zlepšil som moje znalosti o SEO, predaji služieb, tvorbe značiek, grafickom dizajne. V podnikaní napríklad môžete pod jedným obchodným menom prevádzkovať viac značiek. Je marketingovo užitočné, aby každá služba mala samostatnú značku čo prakticky znamená logo, názov domény, samostatnú webstránku. Napríklad upratovacie služby je lepšie rozdeliť na viac značiek pre 1) tepovanie kobercov, pre 2) umývanie áut, 3) pre umývanie okien a podobne. O dôvodoch vám môžem povedať počas konzultácie.

Od r. 2008 som spolu-vytváral a SEO-ptimalizoval niekoľko značiek na domácom aj zahraničnom trhu. Od r. 2014 prevádzkujem online headhuntingovú agentúru špecializujúcu sa na remote softvérové pozície. www.ityard.eu Moje chápanie podnikania, špičkového zákazníckeho servisu a tvorby originálnych značiek formovali aj moje pobyty, pracovné prázdniny v mestách Birmingham, Toronto, Praha, Kodaň. Tieto skúsenosti vám v konzultáciách odovzdávam. V skutočnosti tak neplatíte za hodinu ale za roky získavania skúseností a vzdelávania na zahraničných trhoch. Tieto znalosti môžem využiť pre vás pri tvorbe vašej značky, webstránky aplikovaním know-how o SEO a AIDA s cieľom zvýšiť vaše tržby.

Referencie:

najnovšie projekty SEO google – friendly poradenstva:

  • 2024: SEO a online marketing pre záhradnícku firmu: Kohútik jarabý – poctivá pomoc v záhrade
  • 2023: SEO a Webstránka pre tvorcu loga
  • 2022: SEO a Webstránka pre svadobné oslavy v Košiciach
  • 2022: SEO a Webstránka pre ubytovacie zariadenie
  • 2019: Webstránka sociálnej upratovacej firmy Lastovičky Košice je na 1. mieste v Google vyhľadávaní pre kľúčové slová “umyvanie okien kosice”. Platené umiestnenia pri ktorých sa zobrazí označenie ad sa nerátajú ako prirodzený výsledok vyhľadávania, je to zaplatené umiestnenie. SEO urobíte raz, ak poriadne tak webstránka sa udrží na prvej strane. Bez potreby ďalších investícií. Príklad výsledku:
Výsledok Google vyhľadávania s firmou lastovičky Košice na prvom mieste v rebríčku.
POSTUP SPOLUPRÁCE:

E-mailom mi môžete predbežne predstaviť:

Čo chcete na webstránke prezentovať? Akú službu, aký predmet podnikania?

Máte už nejakú webstránku? Ak už máte, ste ochotný ísť do tvorby úplne novej

Aké kľúčové slovo si myslíte, že je vhodné pre spojenie s vašou webstránkou?

Na základe týchto predbežných vstupných informácií vás následne emailom informujem či vám viem pomôcť. Teda či je reálne dosiahnuť 1. až. 4. miesto vašej webstránky na 1.strane vo výsledkoch vyhľadávania Google na konkrétne kľúčové slovo. Výsledok uvidíte zhruba po 3 mesiacoh od dokončenia všetkých prác, ktoré boli v SEO konzultácii navrhnuté.

Objednajte E-mailom