SEO s úsmevom BASIC návod na Google friendly website:

Poradím vám postup, ako sa dostane vaša webstránka na 1. stranu v Google vyhľadávaní. Prezradím praktické stránky AIDA predajnej techniky, ktorej aplikovaním získate, že webstránka presvedčí návštevníka ku kúpe vášho tovaru, alebo služby. Inými slovami konverzia. Napríklad stránka má 100% konverziu ak sa z 10 návštevníkov stane 10 platiacich zákazníkov.

CENA:

Ak prebehne konzultácia online, cena služby SEO s ÚSMEVOM BASIC je od 99,-€. Po dohodnutí termínu sa konzultácia realizuje až po prijatí úhrady. Ak chcete rozšírenú ponuku a viac času poradenstva, je pre vás služba SEO s úsmevom PREMIUM

Ak poradenstvo prebehne osobne cena prvej hodiny je splatná vopred. V inom meste ako Košice osobná hodina konzultácie stojí 299,-€ (v cene sú paušálne hotové výdavky za cestovné, stravné, náhradu za stratu času cestovaním). SEO s úsmevom BASIC služba obsahuje práve iba jednu hodinu poradenstva. Ideálne ak osobná konzultácia SEO BASIC prebehne počas, respektíve po spoločnom obede, ktorý je taktiež na vašu útratu.

POSTUP SPOLUPRÁCE:

E-mailom mi môžete predbežne predstaviť:

Čo chcete na webstránke prezentovať? Akú službu, aký predmet podnikania?

Máte už nejakú webstránku? Ak už máte, ste ochotný ísť do tvorby úplne novej

Aké kľúčové slovo si myslíte, že je vhodné pre spojenie s vašou webstránkou?

Na základe týchto predbežných vstupných informácií vás následne emailom informujem či vám viem pomôcť. Teda či je reálne dosiahnuť 1. až. 4. miesto vašej webstránky na 1.strane vo výsledkoch vyhľadávania Google na konkrétne kľúčové slovo. Výsledok uvidíte zhruba po 3 mesiacoh od dokončenia všetkých prác, ktoré boli v SEO konzultácii navrhnuté.

Objednajte E-mailom